www.affn.no Hovedside On. 23. sep. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

 

 

 

Foreningen Avfallsforum Nord, AFFN, er et samarbeidsorgan for alle kommuner, selskap og organisasjoner som arbeider innenfor fagområdet avfallsbehandling i Nord-Norge.

 

AFFN organiserer og koordinerer arbeidet med å oppnå økt grad av avfalls-minimering og gjenvinning bl.a. ved å bedre rammebetingelsene i landsdelen.

Aktuelt
Årskonferanse AFFN 2017 i Edinburgh.
[11.11.2016]
Nyheter fra Miljødirektoratet.
[11.10.2016]
Program bedriftsbesøk Syklus , Glass- og metallgjenvinning.
[13.08.2016]

Felles nettportal.

Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland